پخش کل آلبوم   غدیر وسیله وحدت امت
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:05:09    
بازدید: 1133
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
11
00:05:09
پخش کل آلبوم   غدیر عید بزرگ خدا
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:01:43    
بازدید: 1198
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
16
00:01:43
پخش کل آلبوم   عظمت غدیر
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:02:33    
بازدید: 1146
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
17
00:02:33
پخش کل آلبوم   فضائل حضرت علی علیه السلام
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:00:58    
بازدید: 1108
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
27
00:00:58
پخش کل آلبوم   غدیر و حضرت امیرالمومنین(ع)
ویژه عید سعید غدیر خم
زمان پخش: 00:03:23    
بازدید: 1207
نام قطعه
تعداد پخش
زمان
دانلود
پخش
1
دانلود صوت
15
00:03:23
mehrab motavally